Tips och Råd


För bostadsrättsföreningen som vill ge bra information till sina medlemmar

Nyhetsbrev på e-post eller uppsatt i portarna, hemsida eller en tidning som delas ut i brevlådan? Sätten att informera medlemmarna är många,men många styrelser har säkert upplevt att trots att man informerar mycket så upplever inte medlemmarna att de är tillräckligt informerade. Eller så får man väldigt mycket frågor på sådant som styrelsen redan har informerat om. 

Tyvärr är det ju inte så att allt man skriver automatiskt blir läst och förstått av alla, så hur ska man tänka när det gäller medlemsinformation?

1. Snyggt och lättläst


   vs   


Försök att göra informationen estetiskt tilltalande så att det skapas en lust att läsa,använd gärna bilder och bildtexter, det är lättar upp läsandet och går snabbt att ta till sig.

2. Viktigast först!


Skriv den viktigaste informationen först så att den som inte läser från början till slut ändå får veta det viktigaste.

3. Förenkla och beskriv!

Tänk på att inte stapla massor av information påvarandra, beskriv hellre med ett enkelt språk så blir det lättare att förstå.

4. Undvik pekpinnar!

Tänk på att medlemsinformation inte bara ska handla om pekpinnar och förbud. Visst ska man informera om vad man får och inte får göra i föreningen, men skulle du fortsätta läsa en tidning som bara handlade om vad Du inte fick göra?

5. Använd flera olika sätt sätt att informera på


Begränsa er inte till ett sätt att informera, olika människor tar till sig information på olika sätt, komplettera gärna information på hemsidan med likadan information i portar/brevlåda och ge också möjlighet för de som vill att få information muntligt, via er förvaltare eller den informationsansvariga i styrelsen. 

Har man många medlemmar i föreningen så kan man vara säker på att det också finns väldigt många olika sätt att ta till sig information. En del vill gärna läsa sig till information skriftligt, andra använder helst nätet, och en tredje vill hellre fråga någon som man har förtroende för. Att ha informationen på nätet underlättar också för dem som har ett annat modersmål eller t.ex. har dyslexi, både översättning och uppläsningshjälpmedel finns att tillgå.

6. Ska hemsidan användas för information måste den uppdateras ofta!


Föreningens hemsida är ett enkelt och kostnadseffektivtsätt att nå ut till många. Men det gäller också att hemsidan känns så pass intressant och relevant att gå in på så att medlemmarna verkligen går in där med jämna mellanrum för att se om något nytt har skrivits. Uppdateras den sällan, eller är väldigt svår att hitta på så kommer den inte bli en naturlig plats att söka information.
Nyheter
Egenkontroll fastighetsägare
Nu finns fastighetskontrollen - fastighetsägares verktyg för egenkontroll. Tjänsten finns nu på sida...

Nyhetsbrevsarkiv


Mejram utvecklar felanmälan 
Mejram har fått uppdraget att ta fram designförslag och lösning för en mo...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
E-postadress
Välj prenumeration
Bostadsrättsförening
Företag Stockholm

Vår policy för e-postadresser

Leveransformat