Nödskyltar


Har din fastighet långa källare, tvättstugor mer utgång till källare, cykelrum och barnvagnsrum i källare eller trapphus?

Mejram kan hjälpa till med ert systematiska brandskyddsarbete, genom att ta fram skyltar till källardörrar, tvättstugor, barnvagns- och cykelrum eller hissar. 

Skyltar till branddörrar


branddörrsskyltar, nödskyltar, SBA
Mejram kan formge adresserade skyltar, anpassade till ert behov så att man vid eventuell brand kan orientera sig och ange rätt adress till räddningstjänsten. 

I samband med framtagande av skyltar görs uppmärkning på ritning så att ni har dokumenterat vart det finns branddörrsskyltar. En bra åtgärd i ert systematiska brandskyddsarbete enligt lagen om skydd mot olyckor. 


Nyheter
Egenkontroll fastighetsägare
Nu finns fastighetskontrollen - fastighetsägares verktyg för egenkontroll. Tjänsten finns nu på sida...

Nyhetsbrevsarkiv


Mejram utvecklar felanmälan 
Mejram har fått uppdraget att ta fram designförslag och lösning för en mo...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
E-postadress
Välj prenumeration
Bostadsrättsförening
Företag Stockholm

Vår policy för e-postadresser

Leveransformat