Mejram för dig som sitter i styrelsen


Låt Mejram kommunikation sätta händerna i din information!


Sitter du i styrelsen på en bostadsrättsförening?  Kontakta Mejram, vi har erfarenhet av att informera om alla tänkbara projekt i en bostadsrättsförening. Vi har kunskapen som reklambyrån saknar och kompetensen som din förvaltare saknar. 


Efter att ha jobbat i 10 år hos ett fastighetsförvaltningsföretag har jag valt att starta eget. Jag har utbildat mig inom Adobe-programmen och kan göra snygga trycksaker, men framförallt kan jag det här med information. Jag har erfarenhet av nästan alla förekommande projekt i en bostadsrättsförening. Jag har informerat om stamrenovering, låsbyte, stora ombyggnationer och om nya tvättstugebokningssystem för att bara ta några exempel. Jag har också varit med från början och informerat medlemmarna i nybildade föreningar. Jag vet hur viktig informationen är för att de boende ska vara "med på tåget" och känna sig trygga när saker och ting händer i deras bostad. Jag vet också hur viktig informationen innan en årsstämma är för att stämman ska bli en trevlig och lättsam tillställning där beslut kan fattas under lugna och ordnade former.

Små eller stora projekt


Du har säkert jättebra koll på ditt projekt, men det betyder inte att det är lätt att förmedla det till de boende. Låt mig hjälpa dig att få ned det på papper. Det kan vara så enkelt att jag gör en kort telefonintervju med dig och sedan skickar jag dig ett utkast på en artikel till din medlemstidning eller en broschyr som handlar om Ert projekt.
Bostadsrättsföreningens årsredovisning kan ju vara ett nödvändigt ont eller en snygg trycksak som man gärna delar ut till mäklare och nyinflyttade. Mejram kan förvandla årsredovisningen till en snygg presentation av er förening. Andra produkter som vi kan hjälpa bostadsrättsföreningar med är t.ex. medlemstidning, mallar för medlemsinformation och tidsaviseringar, en snygg och enkel egen hemsida, en föreningspärm med information till nyinflyttade eller ett större informationsprojekt vid ett specifikt projekt.

Se exempel på arbeten som Mejram gjort till bostadsrättsföreningar under referenser.

Nyheter
Egenkontroll fastighetsägare
Nu finns fastighetskontrollen - fastighetsägares verktyg för egenkontroll. Tjänsten finns nu på sida...

Nyhetsbrevsarkiv


Mejram utvecklar felanmälan 
Mejram har fått uppdraget att ta fram designförslag och lösning för en mo...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
E-postadress
Välj prenumeration
Bostadsrättsförening
Företag Stockholm

Vår policy för e-postadresser

Leveransformat