Egenkontroll fastighetsägare


Nu finns fastighetskontrollen - fastighetsägares verktyg för egenkontroll. Tjänsten finns nu på sidan egenkontroll-fastighetsagare.se Du kan registrera dig för ett gratis demokonto där du kan prova tjänsten egenkontroll för fastighetsägare i 30 dagar.

Egenkontroll miljöbalken


Alla fastighetsägare är skyldiga att upprätta en egenkontroll för sina fastigheter där man går igenom och regelbundet kontrollerar de delar som kan utgöra risk för människors liv och hälsa. Som ansvarig för fastighet där människor vistas är du skyldig enligt miljöbalken att göra en riskinventering över dina fastigheter. Buller, ventilation, luft, temperaturer, drag, vattentemperatur, kemikalier, radon, fukt och mögel, hissar, ohyra och skadedjur, avfall och utemiljö är exempel på områden som kan utgöra risker i en fastighet.

Att egenkontroll finns och att regelbundna kontroller görs kontrolleras genom stickprover av kommunens miljöförvaltning. Du ska vid en kontroll kunna svar på frågor om vilka rutiner som finns för kontroll, om riskinventering är gjord och när de senaste kontrollerna gjordes. Man skall också kunna berätta hur klagomål från boende följs upp och kunna visa intyg på OVK, radomätning, vattentemperaturmätning m.m.

För en bostadsrättsförenings styrelse kan det vara mycket att hålla reda på, och när styrelsen byts ut med jämna mellanrum kan det vara ännu svårare att få kontinuitet i arbetet och att hålla reda på vem som ansvarar för vad, och med vilka intervall olika kontroller ska göras.

Med hjälp av verktyget för fastighetsägarens egenkontroll kan du ha allting samlat på ett och samma ställe. Du kan ladda up kopior på dina intyg, registrera kontrollpunkter och få påminnelse på mail när det är dags för nästa kontroll. Du registrerar enkelt kontrollpunkter på din fastighet med fasta intervall, du får en översikt över vilka kontrollpunkter som är gjorda, vilka som snart ska göras och vad kontrollpunkten innebär. I verktyget får du information om vilka råd och lagar som gäller för de olika kontrolltyperna och du får dokumentmallar och onlinehjälp för hur du ska fylla i de olika kontrollpunkterna.

Läs mer r, det kan tjäna både tid och pengar för din förening.
Nyheter
Egenkontroll fastighetsägare
Nu finns fastighetskontrollen - fastighetsägares verktyg för egenkontroll. Tjänsten finns nu på sida...

Nyhetsbrevsarkiv


Mejram utvecklar felanmälan 
Mejram har fått uppdraget att ta fram designförslag och lösning för en mo...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
E-postadress
Välj prenumeration
Bostadsrättsförening
Företag Stockholm

Vår policy för e-postadresser

Leveransformat